By Urednik on Petak, 16 Ožujak 2018
Category: Oglasi za posao

COO - Chief Operating Officer (m/f)

Naton ljudski potencijali d.o.o. traži za klijenta:

COO - CHIEF OPERATING OFFICER, m/f, 1 izvršitelj
Mjesto rada: ZAGREB
Klijent je moderna i uspješna tvrtka iz područja teleprodaje u Zagrebu.

ODGOVORNOSTI
Strateško planiranje i upravljanje
- Aktivno učešće u strateškom planiranju organizacije, razvoju vizije i definiranju dugoročnih ciljeva
- Identificiranje, procjena i informiranje o internim i eksternim pitanjima koja mogu imati značajan utjecaj na funkcioniranje organizacije
- Predstavljanje organizacije u odnosima sa svim ključnim stakeholder-ima
- Predstavljanje organizacije u aktivnostima sa i prema zajednici kako bi se osnažila reputacija organizacije u zajednici i kod ključnih stakeholder-a
- Redovito izvještavanje CEO-a o svim relevantnim aktivnostima

Operativno planiranje i upravljanje
- Razvoj operativnih planova koji obuhvaćaju ciljeve i budžete i koji će dovesti do ostvarenja strateških imperativa organizacije
- Poduzimanje aktivnosti i mjera kako bi se osiguralo da organizacija ispunjava očekivanja vlasnika/CEO-a,
- Redovito praćenje realizacije u odnosu na plan i budžet
- Praćenje efikasnosti i efektivnosti dnevnih aktivnosti ključnih/proizvodnih (outbound, inbound, new ventures) funkcija organizacije
- Revizija procesa i predlaganje izmjena u svrhu povećanja efikasnosti i efektivnosti
- Odobravanje internih procedura, nadgledanje njihovog provođenja i poduzimanje korektivnih akcija u slučaju nedosljedne primjene

Planiranje i realizacija projekata
- Praćenje uspješnosti projekata organizacije te njihovog doprinosa misiji organizacije i usklađenosti sa prioritetima
- Identificiranje potencijalnih partnera i pristupanje istima, razvoj novih projekata i nadzor realizacije,
- Ostvarivanje rezultata i ciljeva i poduzimanje mjera da se rezultati ostvare pravovremeno i kako je planirano
- Dnevni nadzor nad poslovnim aktivnostima inbound, outbound i new ventures funkcija i monitoring ostvarivanja planiranog

Upravljanje ljudskim resursima
- Upravljanje ključnim funkcijama organizacije i praćenje njihovog učinka i doprinosa ciljevima organizacije
- Utvrđivanje potrebnog broja i profila zaposlenika i predlaganje izmjena
- Identificiranje potreba za razvoj ljudskih resursa, provođenje plana razvoja i utvrđivanje progresa zaposlenika
- Praćenje učinkovitosti zaposlenika i realiziranje programa koji će doprinijeti povećanju produktivnosti na svim razinama,
- Uspostavljanje i održavanje pozitivnog i poticajnog radnog okruženja.

Financijsko planiranje i upravljanje
- Aktivno učestvovanje u izradi godišnjeg plana i budžeta
- Aktivno učešće u planiranju realizacije projekata, promjenama infrastrukture i dr. kako bi se efikasno procijenili financijski utjecaji

Odnosi sa stakeholderima
- Redovito i proaktivno komuniciranje sa stakeholderima sa ciljem informiranja i identificiranja promjena koje organizacija donosi
- Uspostavljanje i održavanje funkcionalnih odnosa i dogovora sa partnerima/principalima, dobavljačima ,sektorima podrške i potencijalnim poslovnim partnerima kako bi se omogućili ostvarivanje ciljeva i održivost organizacije.

Upravljanje rizicima
- Identificiranje i procjena rizika i događaja koji mogu imati utjecaj na organizaciju i njene ljude, imovinu, financije i reputaciju i poduzimanje mjera za suzbijanje rizika,
- Redovito informiranje top managementa o potencijalnim rizicima i predlaganje mjera

Original link

Related Posts

Leave Comments