By Urednik on Utorak, 14 Veljača 2017
Category: Životopis

Kako napisati odličan CV - životopis?

Napisati odličan životopis - CV nije lako

Prvi CV ikad napisan, bio je vjerojatno onaj Leonarda Da Vincija prije 500 godina. Od tada smo ipak malo napredovali pa je danas važno imati profesionalno prezentiran CV.
Ipak, mnogi diplomanti ne napišu dobar CV. U slijedećem članku pronaći ćete odgovore na sva pitanja koja vas zanimaju i dobiti bitne savjete kako napisati dobar i profesionalan CV.

Što je CV?

Curriculum Vitae: nacrt nečije obrazovne i profesionalne povijesti, obično pripreman kod traženja posla
Drugi naziv za CV je i rezime.

CV je najprikladniji i najfleksibilniji način apliciranja za posao. Sadrži vaše osobne detalje koji vas prezentiraju u najboljem mogućem svjetlu. CV je marketinški dokument u kojem reklamirate nešto: sebe!
Morate "prodati" svoje vještine, sposobnosti, kvalifikacije i iskustvo poslodavcima. Može se koristiti za višestruko apliciranje poslodavcima u jednom području karijere. Iz tog razloga, mnoge velike regruterske kompanije ne prihvaćaju CV-e već umjesto toga koriste svoje aplikacijske obrasce.

Mnogi regruti čitaju CV-e van radnog vremena. Ponekad imaju hrpu od 50 CV-a između kojih moraju izabrati petero ljudi za intervju. Večer je i radije bi bili na piću sa prijateljima nego pregledavali CV-e. Ako se vaš CV teško čita: nečitak je, loše predočen i sadrži nebitne informacije, regrut će jednostavno odložiti vaš i prijeći na slijedeći.

Odnosite se prema selektoru kao prema djetetu koje jede svoj obrok. Razdijelite svoj CV u jestive zalogaje (odlomke, kratke paragrafe i dobar uzorak) i dajte mu lijepu logičnu formu koja sadrži samo bitne informacije kako bi regrutu olakšali čitanje. Ako učinite navedeno mnogo su veće šanse da ćete biti pozvani na intervju. Ili angažirajte profesionalce da vam ga naprave.

Aplikacijska forma je dizajnirana tako da predoči osnovne informacije i kvalitete koje poslodavac traži i ne dozvoljava vam da preskačete svoje slabije strane kao kod CV-a. U dodatku, vrijeme potrebno za ispunjavanje ove forme smatra se odrazom vaše posvećenosti karijeri.

Ne postoji "savršen način" za konstruiranje CV-ja; to je vaš osobni dokument i može biti sastavljen u bilo kojem obliku ako se pridržavate dolje navedenih smjernica. Može biti na papiru, on line ili čak printan na majici( pristup koji bi možda upalio u traženju kreativnijih poslova, ali nije baš preporučljiv).

Kada treba koristiti CV?
Kada poslodavac traži vašu prijavu baš u tom formatu.
Kad poslodavac ne specificira koji format treba.
Kad se prijavljujete bez da je poslodavac dao oglas jer mislite da možda treba zaposlenika.

Koje informacije CV mora sadržavati?

Koji su najvažniji aspekti koje tražite od CV-a? Jedno istraživanje pokazalo je koji su dijelovi CV-a najbitniji poslodavcu:
45% prijašnje radno iskustvo
35% kvalifikacije i vještine
25% lako čitanje
16% dostignuća
14% pravopis i gramatika
9% obrazovanje (ovo nije uključivalo samo regrute diplomanata jer bi onda broj bio viši)
9% nematerijalna imovina: individualnost/ želja za uspjehom
3% jasni cilj
2% dodane ključne riječi
1% kontaktne informacije
1% osobno iskustvo
1% informatičke vještine
Osobni detalji
Pod ovim se podrazumijevaju ime, adresa, datum rođenja (iako zbog antidiskriminacijskih zakona ovo više nije nužno), telefonski broj i e-mail adresa.

Leave Comments