By Urednik on Četvrtak, 22 Veljača 2018
Category: Oglasi za posao

RAVNATELJ / RAVNATELJICA STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE

RAVNATELJ / RAVNATELJICA STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE


Radno mjesto


Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 23.2.2018. Natječaj vrijedi do: 9.3.2018.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: 5 godina Ostale informacije: Temeljem odredbe članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08), te članka 21. stavak 1. Statuta Stomatološke poliklinike, Upravno vijeće Stomatološke poliklinike na sjednici održanoj dana 15. siječnja 2018. godine, donjelo je odluku da raspiše
 
                                                                      N A T J E Č A J
                                    za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Stomatološke poliklinike
 Uvjeti :
- završen sveučilišni diplomski studij stomatološkog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja
- pet godina radnog iskustva u struci
Uz prijavu na natječaj, kandidat/kinja su dužni priložiti :
- domovnicu
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu ( elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj  
   evidenciji HZMO-a )
- uvjerenje o nekažnjavanju, te da protiv kandidata/tkinje nije pokrenut kazneni postupak, ne 
   starije od 30 dana
- životopis
- plan rada za četvorogodišnje razdoblje (viđenje razvoja djelatnosti Stomatološke
   poliklinike )
Mandat ravnatelja traje četiri godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, na adresu : UPRAVNO VIJEĆE STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE, Split, Matoševa 2/III, s naznakom „ za natječaj za ravnatelja/icu.“
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br.121/17), uz prijavu na natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
O izboru po natječaju, kandidat/kinje će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Poslodavac


Poslodavac: STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA Kontakt: pismena zamolba: MATOŠEVA 2/III, 21000 SPLIT

Related Posts

Leave Comments