By Urednik on Petak, 24 Ožujak 2017
Category: Oglasi za posao

RAVNATELJ / RAVNATELJICA ŠKOLE

RAVNATELJ / RAVNATELJICA ŠKOLE


Radno mjesto


Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 24.3.2017. Natječaj vrijedi do: 1.4.2017.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: 8 godina Ostale informacije:  Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN, br. 87/08, 86/09, 92/10.,105/10., 90/11 , 16/12, 86/12,94/13,152/14 i 7/17) i članaka 81. Statuta škole, Školski odbor OBRTNE TEHNIČKE ŠKOLE, Split, raspisuje 
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole 
Za ravnatelja/icu  Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3. najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju  uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
-  životopis,
-  dokaz o državljanstvu (domovnicu),
-  dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
-  dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (kandidati koji su završili nenastavnički smjer),
-  dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog
    ispita ,
-  dokaz o stažu osiguranja u školi ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne
   uprave nadležnim za obrazovanje (elektronički zapis podataka iz radnog odnosa iz evidencije HZMO),
-  dokaz o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda škole o vrsti i trajanju poslova),
-  uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da ne postoje zakonske zapreke za  zasnivanje radnog odnosa u    školskoj ustanovi propisane  čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci ).
 Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati trebaju dostaviti na adresu škole:
OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA, Plančićeva 1, 21000 Split, u zatvorenoj omotnici uz obveznu naznaku: „Za natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni  u roku od 45 dana od  isteka roka za podnošenje prijava.                                                                   
 

Poslodavac


Poslodavac: OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA Kontakt: pismena zamolba: PLANČIĆEVA 1, 21000 SPLIT

Related Posts

Leave Comments