By Urednik on Srijeda, 01 Ožujak 2017
Category: Oglasi za posao

RAVNATELJ/RAVNATELJICA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI

RAVNATELJ/RAVNATELJICA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KRIŽEVCI


Radno mjesto


Mjesto rada: KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 1.3.2017. Natječaj vrijedi do: 9.3.2017. Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike
osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo: 5 godina Ostale informacije: Na temelju čl. 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 133.st.2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) i čl.28. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Križevci na temelju Odluke donesene 14.2.2017. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Križevci

Uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo,
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
- najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
- položen stručni ispit,
- nepostojanje zapreke iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu centra za socijalnu skrb imenuje Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o radnom stažu (elektronski zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o radnom stažu na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi u trajanju od najmanje pet godina (potvrda poslodavca ili ugovor o radu),
- uvjerenje o položenome stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita (sukladno čl. 217. Zakona o socijalnoj skrbi),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana,
- plan i program rada Centra u mandatnom razdoblju,
- životopis.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz ovoga natječaja, a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice ovoga Centra, nakon isteka roka navedenog za dostavljanje dokumentacije.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se dostavljaju poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Križevci ,Bana Josipa Jelačića 5, 48260 Križevci, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


Poslodavac


Poslodavac: Centar za socijalnu skrb Križevci Kontakt: pismena zamolba: Bana J.Jelačića 5,48260 Križevci

Related Posts

Leave Comments