By Urednik on Petak, 24 Ožujak 2017
Category: Oglasi za posao

RAVNATELJ/RAVNATELJICA

RAVNATELJ/RAVNATELJICA


Radno mjesto


Mjesto rada: DARUVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: Smjena - prijepodne Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 26.3.2017. Natječaj vrijedi do: 3.4.2017. Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: 8 godina Ostale informacije: Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 63. Statuta Gimnazije Daruvar Školski odbor Gimnazije Daruvar raspisuje:   
 
NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE GIMNAZIJE DARUVAR
 
Uvjeti:
1. Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
2. Uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3. Najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama 

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:
- životopis
- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate obveznike stjecanja pedagoških kompetencija)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit ili elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu)
- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima sukladno zakonskim odredbama  (potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova i elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu)
- dokaz da ne postoje zakonske zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od datuma objave natječaja)
 
Ravnatelj/ica se imenuje na određeno puno radno vrijeme od pet (5) godina.    
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostaviti na adresu škole:
Gimnazija Daruvar, Gundulićeva 14, 43 500 Daruvar, u zatvorenoj omotnici s naznakom  “Natječaj za ravnatelja – ne otvarati”.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Poslodavac


Poslodavac: GIMNAZIJA DARUVAR Kontakt: pismena zamolba: GUNDULIĆEVA 14, 43500 DARUVAR

Related Posts

Leave Comments