By Urednik on Četvrtak, 13 Travanj 2017
Category: Oglasi za posao

DIREKTORA/ICA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ORAHOVICE

DIREKTORA/ICA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ORAHOVICE


Radno mjesto


Mjesto rada: ORAHOVICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 14.4.2017. Natječaj vrijedi do: 22.4.2017.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjskaFakultet, akademija, magisterij, doktorat Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike
wordexcelinternetpowerpoint
Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit Radno iskustvo: 3 godine Ostale informacije: Kandidati moraju, uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14), ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/8), člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14) i to kako slijedi:
  da ima završen sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili studij geografije da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje i petogodišnje razdoblje aktivno znanje jednog svjetskog jezika da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu da poznaje rad na osobnom računalu da ima organizatorske sposobnosti da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje Osoba koja nema položen stručni ispit, a ispunjava ostale uvjete, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit. Kandidatu koji u navedenom roku ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.
Iznimno, položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
  životopis, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci Turističko vijeće Turističke zajednice grada Orahovice zadržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom natječaju.
Prijave s propisanim prilozima i naznakom „Za natječaj za izbor direktora Turističkog ureda“ dostavljaju se u roku osam dana od dana objave ovog natječaja, tj. od 14. travnja 2017. do 24. travnja 2017. godine, na adresu Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica. Natječaj se objavljuje na Internet stranici Turističke zajednice grada Orahovice, oglasnoj ploči Grada Orahovice, u Virovitičkom listu i na web stranici Zavoda za zapošljavanje.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana objave natječaja.
Protiv navedene odluke nije dopuštena žalba, ali je moguće pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. Pokretanje upravnog spora ne odgađa provedbu rješenja.
 
 
 

Poslodavac


Poslodavac: TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ORAHOVICE Kontakt: pismena zamolba: 33 515 ORAHOVICA, FRANJE GAVRANČIĆA 6

Related Posts

Leave Comments