By Urednik on Srijeda, 05 Travanj 2017
Category: Oglasi za posao

DEKAN/DEKANICA

DEKAN/DEKANICA


Radno mjesto


Mjesto rada: KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: Smjena - prijepodne Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 5.4.2017. Natječaj vrijedi do: 4.5.2017. Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Ostale informacije: VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA
 
Klasa: 112-01/17-01/01
Urbroj: 2137-78-17/53
Križevci 3. travnja 2017. 
 
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima raspisuje
 
NATJEČAJ
za izbor dekana/dekanice Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za mandatno razdoblje od četiri godine, počev od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021.
Pristupnici/ice na natječaj za izbor dekana/dekanice moraju uz opće uvjete ispunjavati i uvjete propisane Uredbom o osnivanju Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (NN, br. 40/98,76/05, 75/07 i 119/13) i Statutom Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, odnosno moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje profesora visoke škole ili višeg predavača.
Pristupnici/ice pismenoj prijavi na natječaj prilažu: životopis, domovnicu, odnosno dokaz da je državljanin države članice Europske unije za koje ne postoji privremena zapreka za zapošljavanje, dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika - napredna razina (strani državljanin), odluku o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje, program rada za mandatno razdoblje 2017.-2021., uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/pristupnice ne vodi istražni i kazneni postupak, ne starije od mjesec dana. Predstavljanje programa rada pristupnika/ca za mandatno razdoblje određuje se za 22. svibnja 2017. u 13,00 sati u vijećnici Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se  u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci s naznakom: “za natječaj- izbor dekana/dekanice“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici/ice će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.                                                                                   


Poslodavac


Poslodavac: VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA Kontakt: pismena zamolba: M. DEMERCA 1, 48260 KRIŽEVCI

Related Posts

Leave Comments